کنسرت کوردی بانوان نیان - سنندج

جهت خرید بلیت سانس اول به درب سالن مراجعه نمایید

انتخاب سانس

تاریخ: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ انتخاب صندلی

محل اجرا

سنندج - مجتمع فرهنگی هنری فجر