کنسرت کوردی بانوان نیان - سنندج

محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر 

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه ۲۰ آذر

18:00 الی 21:00

400.000

پنجشنبه ۲۱ آذر

18:00 الی 21:00

400.000

جُنگ شب های تهران

محل برگزاری : مجموعه‌ ی فرهنگی و ورزشی تلاش

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

پنجشنبه 21 آذر

21:00 الی 23:00

500.000 الی 1.300.000

سلسله کنسرت های تکنوازی رویان سنتور - سنندج

محل برگزاری : سالن شماره 2 پردیس سینمایی بهمن 

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

یکشنبه 24 آذر

20:00 الی 22:00

250.000

کنسرت گروه ژیل - سنندج

محل برگزاری : سالن شماره ۲ پردیس سینمایی بهمن 

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

یکشنبه ۱ دی

20:00 الی 22:00

450.000 الی 600.000

کنسرت علی زند وکیلی - سنندج

محل برگزاری : سالن شماره 1 پردیس سینمایی بهمن 

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه ۴ دی

21:00 الی 23:00

500.000 الی 1.400.000