کنسرت گروه دف نوازان مشتاق - تهران

محل برگزاری : تالار وحدت

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

جمعه 27 دی

21:30 الی 23:30

500.000 الی 1.500.000